PCD : Information & Services

บริการหากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยท่านมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้
ใช้แบบฟอร์ม
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
pralong.d@pcd.go.th
ทางไปรษณีย์
ตู้ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
__________________________ท่านสามารถแจ้งปัญหาด้านมลพิษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คพ. ไปตรวจสอบได้ 4 วิธีคือ
ทางตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวหมายเลข 1650
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-petition(at)pcd(dot)go(dot)th
ทางไปรษณีย์
ตู้ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400ท่านสามารถสมัครสมาชิกตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว คพ. เพื่อติดตามการประกาศ หรือเหตุการณ์ที่เกิดตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติม หรือแก้ไขตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวในตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวของ คพ.ซึ่งตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ แบบฟอร์มท่านสามารถค้นหาตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวที่มีอยู่ในตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวของ คพ. โดยการใส่คำค้น แล้วกด "ค้นหา"by google.com


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม